نام و نام خانوادگی *
تلفن همراه *
تلفن *
فاکس
استان و نشانی فروشگاه / شرکت *

شماره حساب های بانکی

نام بانک و شعبه شماره حساب
وضعیت مالکیت
استیجاری سرقفلی مالکیت مشارکت
جواز کسب
دارند ندارند
نوع فعالیت
بنکدار تک فروشی
در کدام دسته از محصولات لوازم خانگی فعالیت دارید
لوازم برقی کوچک آشپزخانه
لوازم بزرگ آشپزخانه
لوازم غیر برقی آشپزخانه بلور ، کریستال و ظروف
صوتی و تصویری
با کدام یک از شرکت های لوازم خانگی به صورت مستقیم همکاری دارید
سایر منابع تهیه کالای خود را در صورت امکان ذکر کنید
در صورت واردات و تولید کالای مورد نظر را ذکر کنید
آیا در کسب و کار خود شریک سرمایه ای یا کاری دارید